Asset Publisher

Return to Full Page

فعالیت‌ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاه

فعالیت‌ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاه


  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی توربین آبی فشار شکن نرم در شبکه آب شهری (برنده جایزه جهانی انرژی)
  • ساخت و تست توربین بادی کوچک لنزدار
  • مدلسازی و طراحی و نصب پمپ حرارتی زمین گرمایی در ساختمان پارک مهرگان